Duševní hygiena – REZILIENCE - Psychohygiena.

 

Rezilience - Psychohygiena - dosahuje světově stále silnějsí pozornosti.

 

Důvod

Zatajené deprese, nejistoty a úzkosti, neuspokojivé přátelské vztahy a rozhovory, nepřiznalé fobie, sebevraždy (každých 5-6 hodin 1 osoba, muži 5krát častěji než ženy), syndrom vyhoření, emoční vyčerpání, agrese, ...

 

Téma

Zesílit a stabilizovat osobní odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Upevnění a ochrana duševní síly a zdraví.

Toto implementuje, cílevědomé upravování životního stylu a životních podmínek.

 

Cíl

Cílem je, zabránění nepříznivých vlivů, a co nejvíce uplatnění vlivů posilujících naší duševní kondici a duševní rovnováhu.

Úkol psychohygieny je, naučit předcházet psychickým obtížím. Pokud již nastaly, učí, jak je nejlépe zvládat.

 

Cílený výsledek je

a) psychologická neboli duševní prevence mobilizací vlastní schopnosti odolávat stresu. V systému vnímáme toto jako schopnost, fungovat ze rozmanitých podmínek.

 

b) optimalizace naší kvalitní pracovní výkonnosti a její zvýšení.

Vyrovnaná osobnost velmi dobře ovládá balanci mezi soustředěním v povolání, konstruktivnín vypnutín a duševním odpočinkem.

 

c) optimalizace našich sociálních vztahů, jejich udržení, rozvoj a stabilizaci.

Duševně zdravá a silná osobnost vnímá své okolí kladně. Tím působí sama pozitivně a konstruktivně a na své okolí.

 

d) zvýšení subjektivní spokojenosti.

Vyrovnaný člověk prožívá negativní citová vypětí méně intenzivně a časově zkráceně.

 

Systém hodnot

Rezilience, také jmenovaná jako Duševní Hygiena, úzce je úzce spojená s naším systémem hodnot, Ujasněte si, co jsou pro vás osobně individuálně hodnotné cíle, k nimž zaměřujete, nebo budete zaměřovat své úsilí, k čemu dáváte, nebo budete dávat přednost.

 

Závěr          

Duševní hygiena zahrnuje cílevědomou práci na sobě.