"Nic neni konstantnější než změna". (Michelangelo)

"Vůly ke změně si musíme ovšem uvědomit" ...

 

Sídlem centra pro poradenství Business.Counselling.Center.Europe (bcc-europe) je Praha.  Má dvojjazyčnost a mezinárodní mobilita jsou mé USP . Consultace probíhají převážně u Vás v podniku a  ve Vámi preferovaném jazyce - česky nebo německy,  nebo v obou jazycích.

 

Představuji bcc-europe

Business.Counselling.Center.Europe je poradenství pracující  národně, mezinárodně, interkulturně.

 

Vzděláním a školením se pohybujeme převážně na vysoké intelektuální úrovni.

Zanedbáváme   - při nejmenším dočasně -  naší psychickou vyrovnanost, resilienci, novotářsky psychohygienu.

Pro úspěch podniku a osobní je tento faktor esenciální. Čas od času, lépe  pravidelně máme nutnost Intenzivního, důvěrného rozhovoru v bezpečném prostoru, upřimný monitoring, jasný feedback ze strany neutrálního partnera...

 

Často slyším otázku, jak se zbavit ostychu a malé sebedůvery. Jak implementovat  vlastní dovednosti a znalosti v pofesním a soiálním životě? Jak působím na druhé? Co dělá dobrého manažera? Jak se přiměřeně prosadit? Jak jít proti burn outu...? Jak zesílit vlastní rezilienci -odolnost- oproti okolí?

 

Představuji se

Jsem prof.h.c. Marcela Škobisová, psycholog, ekonom, akreditovaný business mediátor.

Řídím splečnost bcc-europe a její projekty.

 

Poskytuji poradenské konsultace firmám a jejím manažerům v oblasti ekonomie, psychologie, komunikace. Řeším problémy.

Podporuji pochopení sama sebe a svého okolí. Vyvíjím řešení.

Provádím mediaci, business mediaci, referuji o sociálně politických tématech.

 

Vystudovalal jsem psychologie a podnikové ekonomie na dálkové Universitě v Hagenu, NSR.  V roce 2011, na stejné dálkové Univerzitě, jsem dosáhla titul  Mediátora a Mediátora ekonomie.  Od roku 2014 jsem akreditovaný Business mediátor. 

Do roku  1993 byly moje pozice  HR-manažera. Opustila jsem  Toyotu  Motorsport a šla do samostatné výdělečné činnosti. Po úspěšných letech řízení vlatního podniku pro společenské eventy a organizaci jsem založila společnost pro psychologické poradenství a poradenství pro podnikatele a podniky, koučování  speciální, konsensuální komunikaci. V roce 2011 jsem rozšířila nabídku o mediační řízení.

 

Pracuji s manažery a zaměstnanci velmi různých a odlišných průmyslových odvětví, s lidmi nejrozmanitějšich kultrur a temperamentů.

Velký význam přikládám docílení optimální rovnováhy mezi vědecko-teoretickým požadavkem a opravdovou praxí, mezi kritickou reflexí a znalostmi získaných zkušenostmi.